mesicplaneta_gj


 

 

 

 

 

 

 

 

Zemská atmosféra má mimozemský původ, tvrdí vědci 20.12.2009, 9:08
Hlubinné průzkumy pod povrchem země v Novém Mexiku přinesly vědcům nové poznatky o složení plynů na Zemi v dávné minulosti. Podle serveru ScienceNOW našli odborníci přesvědčivý důkaz, že zemská atmosféra má z velké části mimozemský původ, a to díky kometám, které na ni dopadly. Mění to dosavadní teorie o vzniku zemské atmosféry.
Od 50. let minulého století se mělo za to, že poté, co se Země a celá sluneční soustava zformovala z prvotní mlhoviny prachu a plynů, zůstaly některé plyny uzavřené v plášti planety. Ze sevření planetární krusty se osvobozovaly prostřednictvím sopečné aktivity. Díky gravitaci neunikly do vesmíru, ale vytvořily plynný obal Země. Po miliónech let vývoje začaly atmosféru promíchávat první dýchající organismy.
Tato teorie je sice částečně platná, nicméně podle šéfa nového výzkumu, britského geochemika Christophera Ballentinea z University of Manchester, byl podíl plynů uvolněných sopečnou činností na vytvoření atmosféry zanedbatelný.
Vzorky plynu uvězněné pod zemí - Výzkum v Novém Mexiku začal před několika lety s cílem najít a prozkoumat plynné bubliny ve vulkanických vrstvách hluboko pod povrchem. Ty se nikdy nedostaly do kontaktu s atmosférou a zůstaly nedotčené miliardy let. Vědci vzorky analyzovali a zjišťovali jejich složení, především hledali izotopy vzácných plynů, jako je krypton a xenon. Jde o netečné prvky, které nepodléhají chemickým reakcím s jinými prvky a dlouhodobě se tak nemění.
Právě izotopy xenonu a kryptonu neodpovídaly izotopům v prvotním stavu v době formování sluneční soustavy. Odpovídaly izotopům, které byly zjištěny u meteoritů nalezených na zemském povrchu, které vznikly až o stovky miliónů let později.
Chystá se analýza vzorků z komety - "Bylo to nečekané zjištění," řekl Ballentine. V závěru článku pro časopis Science vyvozuje, že část zemské atmosféry vznikla jen díky kometám, které na budoucí modrou planetu dopadly až po jejím plném zformování. Právě z komet tvořených zmrzlým jádrem se odpařovaly vodní páry a také krypton, xenon a některé další izotopy typické pro pozemskou atmosféru.
Konečné potvrzení teorie o mimozemském původu atmosféry by mohla přinést až analýza vzorků z nějaké komety. Potvrdily by se tak i další teorie, které označují komety jako hlavní zdroj vody a nositelky života ve vesmíru.
Zdroj: Novinky.cz

 

Astronomové objevili planetu podobnou Zemi, zřejmě je na ní voda 17.12.2009, 13:10 - Londýn
Astronomové objevili ve vzdálenosti 40 světelných let od Země planetu, která je domovu lidstva podobná. Předpokládají, že je na ní voda a chtějí prozkoumat její atmosféru. Planeta dostala název GJ 1214b. Objevy publikovali astronomové v časopise Nature. Planeta je třikrát větší než Země, obíhá kolem červeného trpaslíka, je od něj vzdálená dva milióny kilometrů. To je sedmdesátkrát méně, než je vzdálenost Země-Slunce. "Je to vrchol všech vrcholů ve zkoumání planet podobných Zemi," řekl Geoffrey Marcy z univerzity v kalifornské Berkeley, která se na "lov" planet specializuje. I když je GJ 1214b třikrát větší než modrá planeta, stále patří spíše mezi mrňousy. Splňuje ale hlavní naději - může se na ní nacházet voda v tekutém stavu, což je předpoklad pro to, aby se tam mohl rozvinout život.
Aby tento předpoklad planeta splnila, musí se nacházet v pásmu kolem své hvězdy, v němž není ani příliš zima, ani příliš horko. Na povrchu GJ 1214b by teplota podle odhadů měla být kolem 190 stupňů Celsia. Při zemském tlaku je to vysoko nad hranicí bodu varu, tlak na objevené planetě je ale mnohem vyšší, což bod varu zvyšuje. Je tak možné, že voda v tekutém stavu se na planetě nachází. Objevitelé doufají, že by jí v tomto skupenství mohly být až tři čtvrtiny. Planeta má pevné jádro složené povětšinou ze železa a niklu, ve velmi husté atmosféře je obsažen především vodík a hélium. Astronomové považují objev za velmi zásadní, především proto, že planeta je v okolí červeného trpaslíka. Dosud hledali hvězdy hlavně v okolí hvězd podobných Slunci. "Mysleli jsme, že nám to bude trvat tak dva roky, než takovou planetu najdeme, ale bylo to půl roku," popsal astronom David Charbonneau. Překvapilo ho, jak blízko planeta je. Může ji pozorovat i amatérský astronom s kvalitním vybavením, tvrdí Charbonneau
Zdroj: Novinky.cz

 

Tajemné obrazce na Saturnu zaskočily vědce 11.12.2009
Sonda Cassini nahrála videozáznam pohybu proudů kolem severního pólu Saturnu. K údivu vědců tvoří částice zvláštní obrazce včetně hexagonu. Odborníci neví, co onen podivný tvar způsobuje. Netuší ani, jak je možné, že je na Saturnu k vidění už od osmdesátých let, kdy jej poprvé zachytila sonda Voyager. Tehdy jej ale vědci nemohli pozorovat z tak dobrého úhlu, jako činí dnes.
Kamery na palubě sondy Cassini zachytily zatím vůbec nejdetailnější snímky Saturnova severního pólu po mnoha letech čekání vědců na to, až oblast opět ozáří paprsky Slunce.
Kdysi planetu sledoval Voyager - Zatím poslední snímek Saturnova hexagonu pořídila před 30 lety družice Voyager. Tehdy nastalo na Saturnu jaro. Jakmile se sluneční paprsky vytratily, pozorovanou oblast pokryla patnáctiletá tma. K překvapení vědců je však i po třiceti letech, kdy se vrátili k sledování pólu, hexagon stále na svém místě. "Dlouhé období, po něž je obrazec stejný a v totožné lokalitě, je něčím neuvěřitelným, zvláště, kdy jej srovnáme s počasím a jeho průběhy na Zemi, kde vzdušné proudy nevydrží na jednom místě ani pár týdnů," řekl vědec Kunio Sayanagi z Kalifornského technologického institutu, který spolu s NASA sbírá data z Cassini. Saturn nemá žádné kontinenty nebo oceány jako Země. Modelování projevů počasí je na něm tak mnohem lehčí než na Zemi. Astronomové nyní chtějí vyřešit záhady, které obklopují tajemné obrazce na Saturnu. Věří, že by je mohl vysvětlit vhodný model, který by simuloval pohyb vzdušných proudů kolem Saturnu.
Saturn podrobněji

Saturn je šestá, po Jupiteru druhá největší planeta sluneční soustavy. Patří mezi velké plynné obry, pro které je typické, že nemají pevný povrch, ale pouze hustou atmosféru, která postupně přechází do pláště. Atmosféra je tvořena převážně lehkými plyny, a to hlavně vodíkem, který tvoří 96,3 % jejího objemu. Při pozorování Saturnu z dálky je planeta světle žlutá, což způsobuje vrstva mraků s nejasnými pásy různých barevných odstínů, které jsou přibližně rovnoběžné s rovníkem planety. Teplota v horní oblačné vrstvě atmosféry dosahuje -140 °C. Objem planety je 764krát větší než objem Země, má však ze všech planet nejmenší hustotu, která dosahuje pouze 0,6873 g/cm3. Jedná se o jedinou planetu ve sluneční soustavě, která má menší střední hustotu než voda.
Zdroj: tn.cz, wikipedia.cz

 

Na Měsíci je velké množství vody, potvrdila NASA po bombardování 13.11.2009, 18:48
Několik týdnů po plánovaném "bombardování" jeho povrchu to v pátek potvrdil Americký úřad pro letectví a vesmír NASA.
Sonda LCROSS nadvakrát narazila do Měsíce počátkem října. NASA ji navedla na kráter Caebus na jižním pólu, kde se předpokládaly větší zásoby ledu. To teď experti potvrdili. Podle nich bylo po nárazu zaznamenáno velké množství vodní páry, která by vydala na desítky litrů vody. NASA dnes otevřela novou kapitolu našeho porozumění Měsíci.
Dva dopady - Astromové předpokládali, že Měsíc byl během posledních několika miliard let po svém zformování bombardován kometami, a přestože většina ledu se při takovém dopadu odpařila, věřili, že je možné, že právě v nitru kráteru krytém před sluncem se mohly hromadit jeho zásoby. Caebus je relativně plochý kráter o průměru 96 kilometrů. Vědci předpokládali, že led by mohl být v povrchových vrstvách. Přibližně dvoutunový raketový motor sondy dopadl do kráteru pod ostrým úhlem rychlostí 9010 km/h. Byl jako kulka vstřelená do písku. Při dopadu se vytvořil kráter o průměru 20 metrů a hluboký přibližně pět metrů. Srážka vzedmula přes 300 tun měsíčního prachu a horniny. Oblakem pak po výbuchu proletěla samotná sonda, která ho zanalyzovala a odeslala data na Zemi, než se sama se svými 680 kilogramy sebevražedně zřítila k povrchu na jiném místě.
Vědecký experiment si získal i své urputné odpůrce. Ekologičtí aktivisté, kteří se běžně připoutávají ke stromům, spustili na internetu petici „Zastavte NASA při bombardování Měsíce!“ Podle nich nešlo ani tak o vědecký experiment, jako spíše o plán „amerických imperialistů“, kteří chtějí otestovat orbitální zbraně.
Zdroj: Novinky.cz

 

Astronomové našli první planetu připomínající Zemi 17.09.2009
CoRoT-7b je vůbec první planetou, která je podle astronomů tvořena ze stejného materiálu jako naše Země. Návštěvník z daleké budoucnosti by ji našel ve vzdálenosti 500 světelných let od Slunce. Vědci se nad objevem doslova rozplývají. Podle některých totiž dokazuje, že ve vesmíru může existovat život. Narodil by se na stejném kamenném povrchu jako na "modré" Zemi. CoRot-7b mohl být detekován pouze díky použití nejmodernějších nástrojů. Právě jimi, konkrétně s použitím "super přesného nástroje pro lov exoplanet" zvaného HARPS, se podařilo určit hustotu tělesa a jeho průměr. CoRot-7b rotuje kolem hvězdy dříve označené jako TYC 4799-1733-1. Dnes už ale dostala příhodnější jméno CoRoT-7. Daleká hvězda je menší a chladnější než naše Slunce. Je také mladší se stařím asi 1,5 miliardy let.
Astronomové našli novou planetu velmi přesným pozorováním světla, které přicházelo z 500 světelných let vzdálené hvězdy. Každých 20,4 hodiny totiž nepatrně poklesla svítivost CoRoTu-7 - obíhající planeta ji zaclonila. Vědci nakonec usoudili, že tuto změnu způsobuje cizí planeta. Vypočítali, že se nachází ve vzdálenosti 2,5 milionů kilometrů od mateřské hvězdy. To je velmi málo. Pro srovnání jde o dráhu 23x bližší, než s jakou obíhá kolem Slunce náš Merkur. Větší je zato průměr planety. Ve srovnání se Zemí je o 80 procent delší. "Ze Země můžeme pozorovat, kterak planeta obíhá mateřskou hvězdu, přičemž jí nepatrně zaclání. Můžeme také změřit, i když ne jednoduše, její hmotnost, která je vůbec nejmenší, jaká kdy byla u cizí planety zjištěna," řekl tým vědců obsluhujích HARPS. "Ba co více. Pokud máme průměr planety a její hmotnost, pak můžeme spočítat její hustotu a odhadnout její vnitřní strukturu," dodali vědci.
CoRoT-7b je rychlík - Odborníci spočítali, že se planeta s hmotností 5x vyšší ve srovnání se Zemí, pohybuje kolem mateřské hvězdy s ohromnou rychlostí - asi 750 000 kilometrů za hodinu. Současně, protože se nachází blízko svého slunce, panují na jejím povrchu velké výkyvy teplot. Na denní části šplhá teplota k 2000 °C, noční strana chladne k -200°C. Teoretické modely předpokládají, že je ekosystém zaplaven lávovým oceánem. Poblíž CoRoTu-7b našli astronomové také jeho sestru (CoRoT-7c). Ta je asi 8x těžší než Země a svou hvězdu oběhne za tři dny a 17 hodin. Protože ji ale není vidět ze Země v jedné přímce s její hvězdou, není možné určit její průměr a tím pádem ani hustotu.
Zdroj:tn.cz

 

Vědci nerozluštili DNA vetřelce-Objevitel záhadně uhořel 27.08.2009-MEXIKO
Je to skutečně tvor z této planety? Pozůstatky záhadného tvora jsou v rozkladu a vědcům se zatím nepodařilo zjistit DNA.
Okolo záhadné stvůry, kterou našel v roce 2007 Marao Lopez, se objevily další šokující skutečnosti. Údajně čtyři laboratoře, tři v Mexiku a jedna v Kanadě, ani přes nejmodernější metody nedokázaly určit DNA malého tvora. Mutant, velký asi jako křeček, je totiž ve značném stádiu rozkladu.
I přes to se objevují spekulace o tom, že jde o tvora z jiné planety. “Podle mého názoru jde o pravého mimozemšťana,“ řekl v jedné reportáži pro mexickou televizi ufolog Jaime Maussane.
"Vzali jsme vzorky tkání a úlomky kostí, vlasů, vzorky kůže a poslali je na testy. Buněčná struktura je neznámého charakteru. Tvor má jemnou kůži a dobře vyvinuté oči, jaké nemají žádní známí primáti," řekli vědci pro německý Bild.
O záhadném tvorovi jsme vás informovali už ve středu.
Nové informace odhalily i to, že vetřelec má dobře vyvinutý mozek, obzvlášť jeho zadní část. To podle vědců dokazuje, že tvor byl inteligentní. Farmář Marao Lopez ho našel na svém pozemku v Metepecu už před dvěma lety. Vetřelec se chytil do jedné z jeho pastí a strašlivě pištěl. Muž se ho proto snažil utopit. Topil ho natřikrát, pod vodou ho dokonce nechal několik hodin, než tvor zemřel. Na konci minulého roku pak mrtvolku předal vědcům.
Farmář záhadně uhořel v autě - Marao Lopez podle mexické televize, která jako první zveřejnila záběry mimozemšťana, nedávno zemřel za zvláštních okolností. Podle jednoho amerického experta na UFO Joshuy P. Warrena uhořel muž ve svém autě, které stálo vedle silnice. Zajímavé jsou také výpovědi dalších farmářů z Metepecu. Ti údajně viděli spolu s chyceným tvorem ještě druhého, který ale stihl utéct.
Zdroj:tn.cz

 

Průvodce světem záhad - největší záhady, tajemno a mystika, paranormalní jevy, UFO, duchové a další tajemství...Fajnbox.cz

Stránka 4